Ứng dụng tình yêu đã đưa 2 cặp đôi đến với nhau

Ứng dụng tình yêu đã đưa 2 cặp đôi đến với nhau. Câu chuyện bắt đầu từ 2 cặp gia đình sống tại nhật bản đã vô tình truy cập app sex ghép đôi để thỏa mãn tình dục.