Trại huấn luyện tình dục giữa mùa hè

Trại huấn luyện tình dục giữa mùa hè. Tsubasa làm cố vấn cho câu lạc bộ golf ở một trường học nào đó. Một ngày nọ, ngay trước kỳ nghỉ hè, cố vấn của đội bóng đá, Iguchi, gợi ý: “Các bạn có muốn tham gia một trại huấn luyện mùa hè chung không?” Cơ sở vật chất hoàn hảo và Tsubasa dành cuối tuần để đến trại huấn luyện địa phương cùng với Iguchi… Sau khi xem trước sân tập, Tsubasa đã ngủ gật trong phòng tắm hơi và Iguchi bất ngờ xuất hiện. Cô bị Iguchi cố vấn tình dục cưỡng hiếp…