Theo dõi và ép làm tình đối với 2 cô gái trung hoa