Nữ tu khổ hạnh bị hãm hiếp

Nữ tu khổ hạnh bị hãm hiếp bởi yêu râu xanh phải sống trong khổ đau, thiếu thốn và chịu sự cô đơn, ghẻ lạnh trong suốt quãng đời còn lại..