Nhường vợ cho anh trai

Nhường vợ cho anh trai. Câu chuyện hy hữu xảy ra một gia đình ở trung quốc vì thấy anh trai thiếu thốn gái đã lâu nên em trai bèn nghĩ ra kế hoạch như thế.