Hoàn châu cách cách và anh tráng sĩ may mắn

Hoàn châu cách cách và anh tráng sĩ may mắn. Sau khi thấy được vẻ điển trai, khoai to thêm phong thái đại hiệp nên cô cách cách này đã đem lòng mến mộ và muốn trau thân…