Cô thư ký trẻ bị giám đốc phát hiện đang tự sướng và cái kết