Cái giá khi đi trộm đồ ở cửa hàng bách hóa tự chọn