Cái giá của việc tranh giành quyền bá chủ với vua cờ bạc